Donare heeft een reeks van 13 objecten gemaakt voor een praktijk psychologen die dossiers beoordelen voor kinderen.

Hierna de begeleidende tekst die we bij het werk gevoegd hebben.
De foto’s tonen de objecten.
De cirkels kunnen draaien, het groene puzzelstuk beweegt vrij. Elk puzzelstuk is uniek in opvolging kleuren.

Titel: Doorzicht
Ontwerp: Jeanne Lingg
Uitvoering : april 2011
Materiaal: verschillende glassoorten

informatie info@donare.nl

Een mens is een puzzel, ondoorgrondelijk of misschien toch niet?
Het kunstwerk is een transparant puzzelstuk met een inhoud, een
diepte, een hoogte, kortom meerdere dimensies.
Kijk nader, naar het detail, hou tegen het licht neem afstand.
Kleinere puzzelstukken, en een cirkel, zoals het leven.
Een cirkel, die ook kan draaien, de dynamiek van het leven weergeeft,
opgehangen in een groter geheel, het universum.
Een cirkel heeft geen onder of boven, wel een voor en achter…
Schijnbaar verschillende inhoud, omdat transparantie daar is, als een
troef, laat het licht maar spelen.
Het kind, dat zweeft, tussen twee lagen, geen plaats vindt, of toch?
Mits zorgvuldige en doordachte handeling zijn plek vindt, temidden van
alle anderen, en ons tegelijk attendeert op het tijdelijke en
vluchtige van deze toestand. Een enkele verstoring, maakt dit broze
evenwicht snel weer ongedaan.
Elkeen heeft zijn eigen grenzen, en geeft die ook aan, daarbinnen ben
je jezelf, met je eigen kleur. Tegelijk grenzen de grenzen aan de
anderen en daarvoor wordt toch een naadloos geheel gevormd. We zijn
afgestemd om samen met elkaar te leven en om te gaan.
Het helderste plekje, is jouw plaats, onze focus, en we doen al het
mogelijke opdat je die kan innemen.
Jouw kleur is de kleur van de hoop, groen, je plek is er, en wij zijn
er om jou te helpen die plek in te nemen en je er goed te voelen.
De begeleiders, hebben hun eigenheid, gebruiken dezelfde kennis door
de gelijkvormige elementen, maar op hun manier. Daarom zijn ze ook
allemaal net dat ietsje verschillend, elke aanpak moet afgestemd zijn
op die ene, waarnaar al onze aandacht gaat.

Veel plezier en inspiratie met dit object!

Jeanne Lingg